Sistemes de Gestió- Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001

- Model Europeu d'Excel·lència EFQM

- Medi Ambient ISO 14001

- Reglament Ambiental EMAS

- Aeronàutica ISO 9100

- Alimentació ISO 22000


- Alimentació BRC

- Protecció de Dades Informàtiques ISO 27000

- Accessibilitat UNE 170001