Direcció Estratègica - Estratègia Empresarial- Estratègia Empresarial

- Comitès de Direcció i Estratègia

- Comitès de Família

- Comitès de Medi Ambient

- Comitès de la Qualitat

- Diagnosi de Sistemes Informàtics

- Implantacions de Solucions Informàtiques