EmpresaBINOCLE es va constituir a l'any 1994 per a donar resposta i suport a l'empresari/directiu que s'enfronta a una situació de mercat constantment canviant i enfocada a la globalització

  • Agressiva competitivitat en costos
  • Desmesurat volum d'informacó
  • Nous Canals de Distribució
  • Nous Mercats
  • Nous Productes Financers
  • Constants exigències normatives

BINOCLE neix per desenvolupar projectes de diversa índole principalment basats en l'estudi, desenvolupament i planificació de l'Estratègia Empresarial més idònia en cada cas.

El nom de BINOCLE reflecteix clarament tant l'esperit d'aquesta empresa com la voluntat dels seus membres.

Una de les moltes definicions que es poden trobar de la paraula BINOCLE és la següent:

"Es diu de dues lents bessones que serveixen
per aproximar la realitat i analitzar-la"