Com caldria enfocar la penetració en el mercat francès?Gairebé sempre de la mà d'un francès, bé plantejant una "Joint Venture" o bé plantejant qualsevol altre tipus de col·laboració en la qual ells poguessin ostentar el protagonisme.