Quin avantatge té un Sistema Integrat enfront de tenir diversos d'ells implantats per separat?El principal avantatge resideix en la comoditat de la seva gestió. Una gestió integrada de sistemes aporta una sèrie de beneficis i sinergies com poden ser les següents:

  • Unificació/Reducció documental
  • Millor repartiment i enteniment de responsabilitats
  • Facilita la visió global de l'empresa als seus gestors
  • Obliga a una major comunicació interdepartamental
  • Major coherència en la Metodologia
  • Incrementa la Seguretat dels processos al contemplar-los de forma global
  • S'aconsegueix una major Eficiència, Eficàcia i Efectivitat